«امپراتوری ایران» به قلم «دان ناردو»، کتابی درباره ی تاریخ پیش از اسلام ایران می باشد.

⭕️دان ناردو با انتشار نزدیک به چهارصد و پنجاه کتاب، یکی از پرکارترین و مهم‌ترین نویسندگان ایالات‌متحده آمریکا است که تاریخ جذاب پیش از اسلام ایران ازجمله پادشاهان و فاتحان هخامنشی را با جذابیتی بسیار، به رشته تحریر درآورده است.

⭕️در این کتاب ایشان به دوری از جزئیات، بیشتر به تشریح و نگاهی اجمالی به فاتحان ایرانی و فتوحات آن‌ها می‌پردازد که هم تصویری کلی از چگونگی شکل‌گیری ایران و حکومت‌هایی چون ایلامی ها، ماد ها، پارس ها و… به ما می‌دهد، هم شناختی کلی از مسائل سیاسی، اجتماعی و تاریخی حاکم بر آن دوران است. شناختی که برای بحث و پرداختن به تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و تاریخی ایران همواره به آن نیاز داریم.

⭕️به‌غیراز جذابیت و غرورها و حسرت‌های تاریخ ایران در آن زمان که در این کتاب به‌خوبی به خواننده منتقل می‌شود و آن را ورای یک کتاب تاریخی به کتابی پر از داستان‌های شگفت‌انگیز دوران باستان تبدیل کرده است، دراین‌بین ما را دررسیدن به درک درستی از سیاست و سبک حکومت‌داری هر یک از این فاتحان بزرگ یاری می‌دهد؛ که با آن بتوان دلایل و چگونگی پیروزی و شکست آن‌ها و وارثان بعد از آن‌ها را چه ازنظر سیاسی و چه ازنظر ایدئولوژیکی و دینی مورد تحلیل و بررسی قرارداد.

بخشی از کتاب امپراتوری ایران